XPG XTE Zhaga标准小角度透镜

  • 购买XPG XTE Zhaga标准小角度透镜,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜价格,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜品牌,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜制造商,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜行情,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜公司
  • 购买XPG XTE Zhaga标准小角度透镜,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜价格,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜品牌,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜制造商,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜行情,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜公司
  • 购买XPG XTE Zhaga标准小角度透镜,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜价格,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜品牌,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜制造商,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜行情,XPG XTE Zhaga标准小角度透镜公司
XPG XTE Zhaga标准小角度透镜
  • DARKOO
  • 中国
  • 7-14天
  • 500万/月

1.此透镜是符合Zhaga标准的,用于路灯,尺寸和角度齐全。
2.由于我们良好的生产能力,所以交货时间短。
3.我们的透镜性价比高
4.我们使用好的原材料,可以高效率。


品牌                达尔科
产品类别                

DK5050-10-LENS-4H1-H10.9

产品规格                

49.89 * 49.89 * 9.9毫米

角度                20°
材料                                    

PMMA

               
耐温性                -35°C + 135°C
LED系列                3535
产品应用                

路灯

zhaga路灯透镜

获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)

隐私协议

close left right